MicroDERLab

University Politehnica of Bucharest – MicroDERLab Group

Engineer Your Future! 2021 - 2022

Despre proiect:

Proiectul “Engineer your Future!” se desfasoara in perioada Septembrie 2021 – Aprilie 2022 si isi propune sa incurajeze elevii din anii terminali de liceu, inclusiv din provenind medii defavorizate si categorii subreprezentate, sa isi continue educatia cu studii superioare de inginerie prin cursuri de pregatire tehnica, sesiuni mentorat si dezvoltarea unor abilitati tehnice in cadrul unui concurs si a unui eveniment de prezentari si premiere. Obiectivul principal este identificarea, instruirea și sustinerea unui grup tinta reprezentativ de 50 de elevi de liceu din clasele a 12-a si a 11-a în timpul implementarii programului. Va fi dezvoltat un curriculum dedicat cu continut interactiv si materiale de instruire atractive distribuite prin canale mediale sociale si platforme de e-learning. Aceasta va servi drept punte pentru decalajul critic dintre învatamantul secundar si disciplinele studiate la nivel de facultate. Programul va oferi sesiuni de mentorat personalizate cu membri voluntari ai facultatilor din cadrul Universitatii “Politehnica” din Bucuresti pentru a incuraja o tranzitie de succes la invatamantul superior. In cele din urmă, va fi organizat un concurs de abilitati tehnice impreuna cu un eveniment final al programului, care sa permita tuturor participantilor sa isi prezinte realizarile, sa primeasca feedback si recunoastere pentru munca lor. Echipa de organizare a proiectului este formata din absolvenți ai programului educational si de schimburi culturale Fulbright, cu experiență profesionala in inginerie electrica, automatica si informatica industriala. Trei dintre membri sunt în prezent cadre didactice la Universitatea „Politehnica” din București, care va servi ca locație de implementare a programului. Ne propunem un impact larg dincolo de grupul tinta prin activitati de diseminare pe scara larga intre comunitatile de liceu si partile interesate relevante, cum ar fi parintii, profesorii si administratia locala cu responsabilitati educationale. Sustenabilitatea programului este subliniată prin initiative multianuale care se vor baza pe programul propus, resursele dezvoltate si cele mai bune practici dobandite pe parcursul implementarii.

Activitati si beneficii proiect:

 • Cursuri tehnice de pregatire pe teme actuale (prelucrarea datelor, senzori/IoT, microcontrollere, programare);
 • Sesiuni de mentorat cu absolventi si profesori din cadrul Universitatii “Politehnica” din Bucuresti;
 • Eveniment de prezentari si premiere in cadrul targului educational Polifest 2022;
 • Micro-burse in valoare de $150 pentru toti participantii la proiect si posibilitatea unor premii suplimentare de $250.

Inscrierea in proiect presupune transmiterea, exclusiv prin formularul de mai sus, a unor date de contact si informatii despre aplicant precum si a unei scurte scrisori de intentie (1 pagina) care prezinta succint motivatia si interesul de participare. Aplicantii selectati vor fi invitati ulterior la o discutie online cu echipa de proiect.

Data limita pentru inscriere: 14 Octombrie 2021
Perioada de aplicatii s-a incheiat!

ÎNTÂLNIREA DE LANSARE A PROIECTULUI
MARȚI, 2 NOIEMBRIE 2021, 15:30 / ONLINE –  PLATFORMA MICROSOFT TEAMS
AGENDA

15:20 – 15:30 Conectarea și primirea invitaților
15:30 – 15:45 Cuvânt de deschidere

 • Mihaela Albu, Universitatea Politehnica din București
 • Ioana Damian, Ambasada Statelor Unite la București
 • Lucian Toma, Asociația „IEEE Romania Members”

15:45 – 16:00 Prezentare Fulbright Educational Advising Center (FEAC)

 • Mihaela Doaga, Comisia Fulbright Romano-Americana

16:00 – 16:15 Prezentare STEAM Education @ Techsoup Romania

 • Ana Stamatescu, Asociația Techsoup
 • Roxana Turcu, Asociația Techsoup

16:15 – 16:45 Structura, activitățile și beneficiile proiectului „Engineer your Future!”

 • Grigore Stamatescu, Universitatea Politehnica din București

16:45 – 17:15 Sesiune de întrebări și răspunsuri (Q&A)

 • Claudia Chițu, Stockholm University
 • Radu Plămănescu, Universitatea Politehnica din București

ETAPA 1: NOIEMBRIE 2021 – IANUARIE 2022
CURSURI DE PREGATIRE

 • Prelucrarea si analiza datelor

JOI 18 NOIEMBRIE 2021 ORA 19-21 & MIERCURI 24 NOIEMBRIE 2021 ORA 19-20 (follow-up) / Profesor: Claudia Chitu

Continut: Introducere generală (Descrierea cursului, utilitate și seturi de date); Introducere în domeniul Analytics (Ce este și exemple de aplicații); Analiza de date cu Python (Biblioteci folosite în procesarea datelor; analiza unui set de date ales; introducere în SQL); Incheiere și directii de continuare (Vizualizarea datelor; Prezentarea și Comunicarea rezultatelor procesării; Sugestii de direcții către data science și procesarea datelor pe platforme în cloud). Tehnologii: Python, SQL, Colab

 • Sisteme Internet of Things

MARTI 7 DECEMBRIE 2021 ORA 17-19 & MARTI 14 DECEMBRIE 2021 ORA 17-18 (follow up) / Profesor: Grigore Stamatescu

Continut: Structura unui nod senzorial (microcontroller, senzori, interfață de comunicație/radio, surse de energie); Arhitectura unei rețele de senzori și aspecte de comunicație și prelucrare distribuită a datelor; Simulatorul IoT și Smart City CupCarbon (realizarea unei simulări, programarea nodurilor simulate folosind SenScript/Python, analiza rezultatelor și optimizare parametri); Generare automată de cod sursă pentru sisteme Arduino/ESP32 virtuale. Tehnologii: CupCarbon, Arduino/ESP32, ZigBee

 • Energetica viitorului imediat

MARTI 18 IANUARIE 2022 ORA 18-20 & MARTI 25 IANUARIE 2022 ORA 19-20 (follow up) / Profesor: Mihaela Albu

Continut: Utilizarea resurselor regenerabile de energie; Comunități de energie. Exemple; Energia electrică la tensiune continuă; Electrificarea transportului (Vehicle 2 Grid).

 • Simularea numerica a circuitelor electrice

MARTI 1 FEBRUARIE 2022 ORA 18-20 & MARTI 8 FEBRUARIE 2022 ORA 17-18 (follow up) / Profesor: Radu Plamanescu

Continut: Experimentare și simulare în ingineria electrică; Provocări: Informație, măsurare și prelucrarea datelor. IoT și Big Data; Simulare numerică în timp real: Typhoon HIL real time simulation (simulări numerice în timp real HIL, SIL, PHIL): Matlab/Simulink, PSIM. Aplicații și experimente practice.

ETAPA 2: FEBRUARIE 2022 – MARTIE 2022
INTALNIRI DE MENTORAT

Scopul etapei de mentorat este organizarea a 1-2 intalniri online cu fiecare grupa de elevi in care mentorul alocat va prezenta sumar propriul parcurs profesional si perspectiva sa asupra avantajelor si oportunitatilor studiului si ale unei viitoare cariere in inginerie. Mentorii sunt cadre didactice din facultatile UPB participante la program, absolventi si ingineri cu experienta ai Universitatii noastre, din diferite ramuri ale ingineriei: inginerie electrica, automatica si calculatoare, electronica, energetica, etc.

Toti elevii participanti la program sunt incurajati sa participe activ la intalnirile organizate si sa adreseze mentorilor cat mai multe intrebari relevante.

Mentorii voluntari carora le multumim pentru timpul acordat participarii la programul “Engineer your Future!” sunt urmatorii:

Grupa 1 – Andrei Danchiv, Facultatea de Electronica, Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei, UPB
Grupa 2 – Iulia Stamatescu, Facultatea de Automatica si Calculatoare, UPB
Grupa 3 – Ana-Maria Dumitrescu, Facultatea de Inginerie Electrica, UPB
Grupa 4 – Valentin Boicea, Facultatea de Energetica, UPB
Grupa 5 – Madalina Chitu, Microchip Technologies
Grupa 6 – Laura Nichifor, Infineon
Grupa 7 – Cristina Nichiforov, Facultatea de Automatica si Calculatoare, UPB
Grupa 8 – Robert Cotofana, Infineon
Grupa 9 – Marilena Stanculescu, Facultatea de Inginerie Electrica, UPB
Grupa 10 – Mircea Simoiu, Facultatea de Automatica si Calculatoare UPB

ETAPA 3: 9 APRILIE 2022, 13:00-16:30 – EC104, UNIVERSITATEA POLITEHNICA DIN BUCURESTI
EVENIMENTUL FINAL AL PROIECTULUI

In cadrul POLIFEST 2022 https://upb.ro/polifest/

13:00 – 14:00 Primirea și înregistrarea participanților / Distribuire materiale promoționale proiect / Bufet cald

14:00 – 14:05 Cuvânt de deschidere

14:00 – 14:45 Prezentări invitate

14:45 – 15:10 Acordare diplome și premii

15:10 – 15:30 Discuții libere / Q&A / Next steps / Poza de grup

15:30 – 16:30 Vizite laboratoare

 • Laboratorul de Măsurări pentru Rețele Electrice Inteligente (MicroDERLab)
 • Linia flexibilă de asamblare / Industry 4.0 (PRECIS 403)

Echipa de proiect:

Prof. Dr. Ing. Mihaela Albu, Facultatea de Inginerie Electrica, UPB

Prof. Dr. Ing. Grigore Stamatescu, Facultatea de Automatica si Calculatoare, UPB

Dr. Ing. Claudia Chitu, Stockholm University

As. Drd. Ing. Radu Plamanescu, Facultatea de Inginerie Electrica, UPB

“Acest proiect este finantat in parte printr-un grant al Departamentului de Stat al S.U.A.  Opiniile, constatările şi concluziile prezentate în această lucrare sunt ale autorului/autorilor şi nu le reflectă neapărat pe cele ale Departamentului de Stat al S.U.A.”